ubezpieczenia kraków

Ubezpieczenia PZU Życie SA

OFERTA UBEZPIECZEŃ
Ubezpieczenia grupowe PZU Życie

Ubezpieczenie grupowe PZU Życie to ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ochrona w pracy, jak też poza pracą.

Wsparcie finansowe dla pracowników i ich rodzin.

Szeroki zakres ochrony i możliwość dopasowania zakresu do własnych potrzeb.

Możliwość ubezpieczenia małżonków lub partnerów życiowych, jak też pełnoletnich dzieci.

Ubezpieczenie podróży

Wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas urlopu, a także wycieczki.

Pomoc w razie wypadku lub choroby, a także w razie kradzieży w czasie zagranicznej podróży.

Ubezpieczenie chroni również w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19, a także na inne choroby w trakcie wyjazdu poza granice Polski.

Opieka Medyczna PZU

Dostęp nawet do 35 specjalizacji lekarskich oraz lekarzy POZ.

Szeroki zakres ochrony, a także możliwość dopasowania zakresu do własnych potrzeb.

Wizyty do specjalistów umawiane w ciągu 5 dni roboczych, bez limitu i bez skierowania.

Możliwość ubezpieczenia współmałżonka, partnera życiowego, a także dzieci.

Szeroka dostępność placówek medycznych PZU Zdrowie i placówek partnerskich.

Wykwalifikowana kadra, a także wysoki standard placówek medycznych oraz nowoczesny sprzęt medyczny.

Ubezpieczenie szkolne
dla dzieci i młodzieży

Ubezpieczenie dzieci w przedszkolu oraz w żłobku, a także dzieci w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Ubezpieczenie studentów, stażystów jak też praktykantów.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także możliwość dopasowania zakresu i wysokości świadczeń do własnych potrzeb. 

Pracowniczy Program Emerytalny PPE

Dodatkowe środki na emeryturę pracownika odprowadzane przez pracodawcę, a także na życzenie pracownika dodatkowe składki z jego wynagrodzenia.

Oszczędności w PPE są wyłączną własnością pracownika, a w razie jego śmierci dziedziczone są przez osobę uposażoną.

Dziedziczenie oszczędności w razie śmierci pracownika przez osoby przez niego wskazane.

Preferencyjne warunki opłat za zarządzanie funduszami.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK


Dodatkowe środki na emeryturę pracownika odprowadzane przez pracodawcę, pracownika oraz dopłaty ze środków publicznych.

Oszczędności w PPK są wyłączną własnością pracownika, a w razie jego śmierci dziedziczone są przez osoby przez niego wskazane.

Możliwość wypłaty części zgromadzonych środków w przypadku ciężkiego zachorowania oszczędzającego lub członka rodziny.

Wypłata części środków w formie pożyczki na cele mieszkaniowe na zakup domu, mieszkania, jak też gruntu.

Zgłoszenie świadczeń z ubezpieczenia na życie  można dokonać przez Internet lub w Oddziale PZU Życie SA, a także w Biurze Obsługi Ubezpieczeń Polishut Sp. z o.o.