PZU życie

Spółka z o.o. „Polishut” prowadzi w Krakowie obsługę pracowników ubezpieczonych w PZU Życie S.A.

Każdy z pracowników ArcelorMittal Poland lub hutniczej spółki ubezpieczony w PZU Życie wybrał jeden z kilku wariantów podstawowego ubezpieczenia typu P Plus różniących się zakresem i wysokością świadczeń. Dzięki temu uzyskał możliwość optymalnego ubezpieczenia siebie, jak i członków swojej rodziny.

Spółka z o.o. „Polishut” jest agentem w PZU S.A. oferując bardzo korzystne ubezpieczenia.

JAKIE SĄ DODATKOWE KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA W PZU ŻYCIE?

  • Po pierwsze – każdy z ubezpieczonych w przypadku pobytu w szpitalu otrzyma Kartę Apteczną, która upoważnia do bezgotówkowego zakupu w sieci aptek „Dbam o Zdrowie” dowolnych produktów aptecznych o wartości 200 zł.
  • Po drugie – każdy z pracowników ArcelorMittal Poland oraz spółek Kolprem i Eko-Energia może korzystać z dodatkowego ubezpieczenia Opieka Medyczna. Pracodawca tych podmiotów refunduje to ubezpieczenie w świadczeniu Standard, lecz każdy z pracowników może wybrać wyższą opcję ubezpieczenia Opieka Medyczna. Może również ubezpieczyć swoją najbliższa rodzinę (małżonek, konkubent, dzieci – także małoletnie).
  • Po trzecie – każdy z pracowników może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Karta Lekowa. W tym przypadku PZU Życie refunduje 80% ceny leków.
  • Po czwarte– pracownicy ubezpieczający członków swoich rodzin mogą wybrać dla współmałżonków i dorosłych dzieci inny wariant, np. starszy pracownik wybrał wariant bez świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a dla swojej dorosłej córki czy syna wariant z urodzeniem dziecka;
  • Po piąte– każdy z pracowników ubezpieczonych w PZU Życie otrzymał, (jeśli chciał) Kartę PZU Pomoc w Życiu, która uprawnia do wielu zniżek w tym np. dodatkowych bonifikat w wysokości 10% przy ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych realizowanych tylko w biurze obsługiwanym przez spółkę „Polishut”;
W kwestii tej ostatniej korzyści warto odnotować, że dodatkowy rabat stosowany będzie poza już przysługującymi zniżkami np. z tyt. bezszkodowej jazdy albo dobrego zabezpieczenia mieszkania czy domu.

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Aby móc z niej skorzystać Kartę należy aktywować dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 i podając nr znajdujący się pod kodem kreskowym. UWAGA – Jeżeli karta będzie nie aktywna lub nie będzie znany nr karty przy wykupie polisy, nie będzie można otrzymać dodatkowego rabatu. Szczegóły: www.pzu.pl/pomocwzyciu

Z Karty PZU Pomoc w Życiu, oprócz pracowników ArcelorMittal Poland, mogą korzystać pracownicy ubezpieczeni w PZU Życie: PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, PPUH Eko-Energia, Unihut.

WAŻNE! Do grupowego ubezpieczenia w PZU Życie może zapisać się każdy z pracowników ArcelorMittal Poland lub spółek powiązanych kapitałowo, terytorialnie, podwykonawczo. Do ubezpieczenia grupowego można (a nawet powinno) dopisać współmałżonków i dorosłe dzieci.