ubezpieczenia kraków

OFERTA UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia komunikacyjne

- PZU Auto OC ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

- Auto AC ubezpieczenie dla włascicieli pojazdów, którzy obawiają się kradzieży, uszkodzenia, a także zniszczenia pojazdu

- PZU Pomoc w Drodze to organizacja i pokrycie kosztów usług assistance w razie problemów na drodze, a także po wypadku. Pomoc w razie awarii lub kiedy  zabraknie Ci paliwa, a także kiedy zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie lub rozładuje Ci się akumulator. Wsparcie assistance gdy coś stanie się Tobie lub też Twoim pasażerom

Ubezpieczenie podróży

 - wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas urlopu lub innej wycieczki

- pomoc w razie wypadku lub choroby, a także kradzieży w czasie zagranicznej podróży

- ubezpieczenie chroni również w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie wyjazdu poza granice Polski, lub też inne nagłe zachorowania Twoje oraz Twoich bliskich


Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

- ubezpieczenie dzieci w przedszkolu, a także żłobku

- ochrona ubezpieczeniowa dzieci w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

- ubezpieczenie studentów oraz stażystów, a także młodzieży na praktykach zawodowych

Ubezpieczenia majątkowe

- odszkodowanie za zniszczenie budynku, a także uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu

- ochrona ubezpieczeniowa domu, a także domu w stadium budowy

- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła

Ubezpieczenie majątku firmy

- ubezpieczenie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), a także kradzieży lub zniszczenia.

- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla osób prowadzących działalność jak też posiadających mienie


Odpowiedzialność cywilna

- oferta ubezpieczeń OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób, które prowadzą działalność, w tym też działalność gospodarczą

- OC w życiu prywatnym chroni Cię przed konsekwencjami finansowymi szkód, które spowodujesz Ty, a takżeTwoi bliscy

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub majątkowej PZU SA, można dokonać przez Internet, a także poprzez Infolinię PZU pod numerem telefonu 801 102 102.