wybierz dobre dla Ciebie
OFERTA UBEZPIECZEŃ
Ubezpieczenia komunikacyjne

 - PZU Auto OC ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

- PZU Auto AC ubezpieczenie dla włascicieli pojazdów, którzy obawiają się kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu

-PZU Pomoc w Drodze to organizacja i pokrycie kosztów usług assistance w razie problemów na drodze. Pomoc w razie  wypadku, awarii lub kiedy  zabraknie Ci paliwa, zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie, rozładuje Ci się akumulator lub coś stanie się Tobie lub Twoim pasażerom

Ubezpieczenie podróży

 - wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas urlopu lub innej wycieczki

- pomoc w razie wypadku lub choroby, a także kradzieży w czasie zagranicznej podróży

- ubezpieczenie chroni również w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie wyjazdu poza granice Polski


Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

- ubezpieczenie dzieci w przedszkolu

- ubezpieczenie dzieci w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

- ubezpieczenie studentów

Ubezpieczenia majątkowe

- odszkodowanie za zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu

- ubezpieczenia domu w stadium budowy

- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła
Ubezpieczenie majątku firmy

- ubezpieczenie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), kradzieży lub zniszczenia.

- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla osób prowadzących działalność i posiadających mienie


Odpowiedzialność cywilna

- OC Ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób, które prowadzą działalność (w tym także działalność gospodarczą)

- OC w życiu prywatnym chroni Cię przed konsekwencjami finansowymi szkód, które spowodujesz Ty lub Twoi bliscy