ubezpieczenia kraków

Ubezpieczenie grupowe PZU Życie SA, dla Pracowników, współmałżonków lub partnerów życiowych, a także dzieci.

Ubezpieczenie grupowe PZU – dokumenty

Opieka Medyczna PZU dla Pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych oraz dzieci.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej?

Do ubezpieczenia grupowego PZU mogą przystąpić pracownicy bez względu na formę, jak też okres zatrudnienia. Ubezpieczeniem grupowym mogą również zostać objęci małżonkowie albo partnerzy życiowi, a także dzieci ubezpieczonych pracowników.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zgłosić się do Biura Obsługi Ubezpieczeń Polishut, przed 25 dniem miesiąca poprzedzającego ochronę ubezpieczeniową w celu dopełnienia formalności.

Ubezpieczenie grupowe PZU - zgłaszanie świadczeń

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania można załatwić w najbliższym oddziale PZU Życie SA, poprzez stronę www.pzu.pl, a także za pomocą aplikacji mojePZU lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii PZU Życie pod numerem telefonu 801 102 102.

W celu zgłoszenia roszczenia, koniecznym jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zdarzenie oraz dowodu osobistego, a także numeru Twojego rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełnij na dedykowanych formularzach:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie dokumentów, które należy dostarczyć, w celu zgłoszenia świadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

ubezpieczenie grupowe kraków

ubezpieczenie grupowe kraków